Behandelmogelijkheden

Wij bieden verschillende behandelingen aan

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is erop gericht om zowel verandering in automatische gedachten alsook verandering in het gevoel en gedrag te bewerkstelligen. Automatische gedachten zijn gedachten die zonder dat wij ons daarvan bewust zijn naar boven komen. Er wordt gekeken naar de invloed van automatische (negatieve) gedachten op gevoelens en gedrag. Nagegaan wordt of er een patroon of een centraal thema in deze gedachten te ontdekken is. Veelal worden deze gedachten uitgedaagd en leert u deze te vervangen door meer realistische en helpende gedachten. Hieraan gekoppeld gaat u hierna oefenen met nieuw gedrag. U zult merken dat alternatieve, realistische, gedachten u kunnen helpen om te komen tot gedragsveranderingen. De therapie is vooral gericht op het heden en op het doorbreken van de manier waarop in het heden de klachten in stand worden gehouden.

Inzichtgevende therapie

Soms kan blijken dat het werken in het hier en nu onvoldoende resultaat geeft. Oude patronen verhinderen de vooruitgang in het hier en nu. Het doel van de gesprekken is dan om inzicht in deze patronen te krijgen en van daar uit deze te bewerken.

Partner- relatie therapie

In de relatie gesprekken staat het onderzoeken van de relatie dynamiek centraal. In de relatie is er sprake van onderlinge beïnvloeding waardoor de problematiek vaak als circulair gezien kan worden. Het gedrag van de een bepaalt weer het gedrag van de ander en zo verder. De nadruk in de relatie gesprekken zal liggen op ieders eigen rol in dit circulaire proces en de veranderingsmogelijkheden die hier uit voortvloeien.

EMDR

EMDR is een therapie voor mensen die psychische klachten ontwikkelen en/of houden na een ingrijpende gebeurtenis, zoals een ernstig ongeluk of misdrijf. Deze klachten kunnen zijn nachtmerries, herbelevingen van het trauma, schrik- en vermijdingsreacties en emotionele labiliteit. De belangrijkste insteek van de EMDR behandeling is om u te helpen om de emotionele lading van de herinneringen aan deze ingrijpende gebeurtenis te verminderen of te laten verdwijnen.

Mindfulness

foto bloem

Mindfulness betekent dat u zich bewust bent van wat er gebeurt en in contact zijn met wat u ervaart. Door met uw aandacht meer in het hier en nu te zijn kunt u automatische (negatieve) denkpatronen doorbreken. Door meer stil te staan in het hier en nu kunt u ook bewustere keuzes maken. De basis attitude van mindfulness is om met meer mildheid met uzelf om te gaan.
U leert door middel van oefeningen om uw aandacht meer gericht te houden op waar u wilt dat uw aandacht is: bijv. bij het proeven van wat u eet. U zult merken dat de ervaring van wat u doet intenser wordt. U leert om met meer afstand naar uw eigen gedachten te kijken en vaker in de “zijn” modus van het moment te zijn.
Mindfulness kan individueel, maar wordt bij voorkeur in groepsverband aangeboden.
De groepstraining bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2 ½ uur.

Download voor meer informatie over mindfulness de folder (pdf).

foto kunst

Analytisch tekenen

In de therapie kunnen tekenopdrachten worden ingezet als non-vebale ondersteuning in het verbale therapieproces. Door het maken van een tekening (elke tekening is waardevol) wordt een beroep gedaan op het onbewuste, dat wat ons heeft gevormd maar geen woorden krijgt. Iedere tekening geeft aandachtspunten die tot uitdrukking brengen wat niet verwoord kan of mag worden. In het therapeutische gesprek vormt de tekening het uitgangspunt, waardoor klachten beter begrepen en binnen een context geplaatst kunnen worden.