Klachtenprocedure

Als u een klacht heeft dan kunt u die het beste eerst met ons bespreken. Misschien gaat het om een misverstand dat in een gesprek opgelost kan worden. Komen we er samen niet uit? Klik hier.