Klachtenprocedure

Als u een klacht heeft dan kunt u die het beste eerst met ons bespreken. Misschien gaat het om een misverstand dat in een gesprek opgelost kan worden.

Komen wij er niet uit dan heeft u altijd de mogelijkheid om u te wenden tot de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP), www.lvvp.info klachtencommissie LVVP, Postbus 13086, 3507 LB Utrecht, klachtencommissie-LVVP@kbsadvocaten.nl of tot het Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP), www.psynip.nl.

Op grond van de wet BIG kunt u ook een klacht indienen bij het Centraal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg.