Werkwijze

steen

Het eerste gesprek is een kennismakings- ofwel een intake gesprek. In dit gesprek worden uw klachten geïnventariseerd, de achtergrond van uw klachten wordt kort doorgenomen en hoe u hiermee tot nu toe bent omgegaan. In dit gesprek wordt uw hulpvraag verder verduidelijkt.

Afhankelijk van uw klachten zal u worden gevraagd een of meerdere vragenlijsten in te vullen. Samen met u wordt vastgesteld wat u met de behandeling wilt bereiken.
Belangrijk is ook dat u bij u zelf nagaat of u zich goed voelt bij de therapeut.

Op basis van dit intake gesprek wordt samen met u het plan van aanpak bepaald. Als uit de intake blijkt dat wij u niet de juiste hulp kunnen bieden, dan wordt u, in overleg met uw huisarts, doorverwezen.

Gedurende de behandeling zijn naast face to face contacten ook online gesprekken mogelijk.

In crisissituaties kunt u in de avond/nacht en in het weekend contact opnemen met de huisartsenpost regio Nijmegen op telefoonnummer: 0900-8880.