Werkwijze

steen

Het eerste gesprek is een kennismakings- ofwel een intake gesprek. In dit gesprek worden uw klachten geïnventariseerd, de achtergrond van uw klachten wordt kort doorgenomen en hoe u hiermee tot nu toe bent omgegaan. In dit gesprek wordt uw hulpvraag verder verduidelijkt.

Afhankelijk van uw klachten zal u worden gevraagd een of meerdere vragenlijsten in te vullen. Samen met u wordt vastgesteld wat u met de behandeling wilt bereiken.
Belangrijk is ook dat u bij u zelf nagaat of u zich goed voelt bij de therapeut.

Op basis van dit intake gesprek wordt samen met u het plan van aanpak bepaald. Als uit de intake blijkt dat wij u niet de juiste hulp kunnen bieden, dan wordt u, in overleg met uw huisarts, doorverwezen.

In crisissituaties kunt u in de avond/nacht en in het weekend contact opnemen met de huisartsenpost regio Nijmegen op telefoonnummer: 0900-8880.