Kosten/Vergoedingen

afbeelding bloemen

Met ingang van 1 januari 2022 is er een nieuw bekostigingssysteem ingevoerd voor de GGZ: Het ZorgPrestatieModel (ZPM). Er wordt niet meer per traject afgerekend maar per sessie.

Het tarief per sessie wordt bepaald door het soort sessie (een diagnostiek of behandelsessie) en de duur van de sessie (variërend van 45 tot 90 minuten). De voor u gereserveerde tijd zal door ons bij u in rekening worden gebracht.

Kosten voor psychologische behandeling kunnen in principe volledig worden vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering, met uitzondering van het wettelijk vastgesteld eigen risico van € 385,-- (2024).

Voorwaarde voor een vergoeding door uw zorgverzekeraar is een geldige verwijzing van uw huisarts en er moet sprake zijn van psychische problematiek (volgens de DSM V classificatie). De kosten voor uw behandeling worden dan rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.

Met alle zorgverzekeraars heeft Monique van den Borne voor 2024 een contract afgesloten, behalve met Caresq. Jan Hin heeft contracten met Zilveren Kruis, VGZ en Menzis en alle labels die hier ondervallen. Hij heeft geen contracten met: Caresq (promovendum, Besured, National Academic) CZ ( CZ, OHRA, Nationale Nederlanden en PZP), ASR ( ASR, de Amersfoortse, Aevitae (ASR) en Ditzo), ENO (ONVZ, Salland verzekeringen, VVAA, Zorg en Zekerheid) en DSW (Stad Holland)

Indien wij geen contract met uw zorgverzekeraar hebben afgesloten, kunt u toch bij ons in behandeling komen en een deel van de kosten vergoed krijgen. Wij declareren in dat geval het NZA tarief, voor diagnostiek € 183,44, en voor een behandeling € 135,89, rechtstreeks bij u. Deze kosten kunt u vervolgens zelf bij uw zorgverzekeraar declareren mits u ook een verwijzing van de huisarts heeft. Afhankelijk van de polis die u heeft wordt een deel van de behandeling alsnog vergoed. Raadpleeg dus altijd eerst uw eigen polis en vraag bij uw zorgverzekering voor aanvang van uw behandeling na welk deel van de behandeling u vergoed krijgt, eventueel ook vanuit uw aanvullende verzekering.

U kunt er ook voor kiezen uw behandeling volledig zelf te betalen. U heeft in dat geval geen verwijzing van uw huisarts nodig en er wordt door ons geen enkele informatie doorgegeven aan uw zorgverzekeraar waardoor uw privacy volledig gewaarborgd wordt.

Tarieven (2024)

  • Als u de gesprekken zelf wilt betalen dan rekenen wij voor een individueel consult € 110,00.
  • Indien met uw toestemming intercollegiaal overleg plaatsvindt, dan moeten wij dit bij u in rekening brengen.
  • Voor behandeling van relatieproblematiek: informeer bij de praktijk.
  • Het no show tarief ( te laat afmelden, ongeacht de reden, minder dan 24 uur van te voren) bedraagt € 80,00.