Kosten/Vergoedingen

afbeelding bloemen

Kosten voor psychologische behandeling kunnen in principe volledig vergoed worden uit het basispakket van uw zorgverzekering, met uitzondering van het wettelijk vastgesteld eigen risico van € 385,-- (2019).

Binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt een onderscheid gemaakt tussen:

 • Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) voor behandeling van licht tot matig ernstige psychische klachten
 • Specialistische GGZ (S-GGZ) als er een vermoeden is van of sprake is van complexe, meervoudige problematiek die uw dagelijks functioneren belemmert.

Binnen de GB-GGZ worden de volgende trajecten aangeboden:

 • kort 2-5 gesprekken
 • middel 5-8 gesprekken
 • intensief 8-12 gesprekken
 • chronisch 8-12 gesprekken
 • onvolledig behandeltraject 2 gesprekken

Alle trajecten zijn inclusief intake, behandeling, overleg en rondom tijd. De gesprekken duren 45 minuten.

Volledige vergoeding van GB-GGZ of S-GGZ kan alleen als u een verwijzing heeft van uw huisarts én als uw zorgverzekering een contract met ons heeft afgesloten. De kosten voor uw behandeling worden dan rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.

Met de volgende zorgverzekeraars hebben wij voor 2021 een contract afgesloten:

 • CZ (Delta Lloyd, OHRA, PZP)
 • VGZ UA (VGZ, Univé, IZA, IZZ, UMC, Zekur, Zorgzaam Verzekerd, Bewuzt, Cares)
 • Achmea (Avero, de Friesland, FBTO, Interpolis, Zilveren Kruis Achmea, Groene land, IAK zorgverzekering, OZF, PWZ)
 • Monique van den Borne heeft een contract met Menzis (Anderzorg). LET OP: Jan Hin niet!
 • Multizorg VRZ B.V. (De Amersfoortse, Ditzo, Beter Dichtbij, ASR, Aevitae, ONVZ, VvAA, PNO Zorg, Zorg en zekerheid, ENO, Salland verzekeringen, HollandZorg, Energiek, SallandZorgDirect)

Indien wij (nog) geen contract met uw zorgverzekeraar hebben afgesloten, kunt u toch bij ons in behandeling komen en een deel van de kosten voor de GB-GGZ of S-GGZ vergoed krijgen. Wij declareren in dat geval de kosten rechtstreeks bij u. Deze kosten kunt u vervolgens zelf bij uw zorgverzekeraar declareren mits u ook een verwijzing van de huisarts heeft. Afhankelijk van de polis die u heeft wordt een deel van de behandeling alsnog vergoed. Raadpleeg dus altijd eerst uw eigen polis en vraag bij uw zorgverzekering voor aanvang van uw behandeling na welk deel van de behandeling u vergoed krijgt, eventueel ook vanuit uw aanvullende verzekering. U kunt er ook voor kiezen uw behandeling volledig zelf te betalen. U heeft in dat geval geen verwijzing van uw huisarts nodig en er wordt door ons geen enkele informatie doorgegeven aan uw zorgverzekeraar waardoor uw privacy volledig gewaarborgd wordt.

Tarieven (2020)

 • voor een individueel consult (Onverzekerd zorg product) € 95,00
 • voor behandeling van relatieproblematiek € 125,00 per consult
 • Het no show tarief ( te laat afmelden, minder dan 24 uur van te voren) bedraagt € 75

Een consultprijs bestaat uit directe behandeltijd (45 minuten voor een individueel consult en 60 minuten voor echtparen) en indirecte tijd (alle overige administratieve tijd). Ten aanzien van de tarieven volgen wij de richtlijnen van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) en van de Nederlandse zorgautoriteit (NZA).

Betaling

Als er sprake is van gecontracteerde zorg zullen wij de kosten van uw behandeling rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar declareren. De zorgverzekering verrekent vervolgens het eigen risico met u. Als er geen sprake is van gecontracteerde zorg zullen wij de kosten rechtstreeks bij u declareren. Voor aanvang van de behandeling bespreken wij de diverse mogelijkheden van betaling met u en maken wij hierover gezamenlijk afspraken die vastgelegd worden in uw dossier.

Voor adolescenten van 16 en 17 jaar geldt altijd dat kosten rechtstreeks bij de cliënt of zijn ouders worden gedeclareerd.